לשני המקסימה,

המון תודה על הלווי והתמיכה לאורך כל הדרך

אנחנו מאוהבים בתוצאה